Aktualności

 • Akcja #jarocindlaautyzmu

  Witajcie!

  Przygotowujemy się do obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. W tym roku ze względu na obostrzenia i reżim sanitarny, nasze działania przenosimy do sieci.

  czytaj dalej
 • Deklaracja dostępności

  Szanowni Państwo,
  poniżej publikujemy deklarację dostępności.
  W związku z pracami nad strukturą strony internetowej, poniższy dokument chwilowo umieszczony jest w Aktualnościach. Docelowo zostanie opublikowany w odpowiedniej zakładce.

  czytaj dalej
 • Dzień Bezpiecznego Internetu - wyniki konkursu

  Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim zaproponował coroczne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu tym razem w formie przygotowania i przesłania pracy plastycznej realizującej temat” SMARTFON-jak korzystać z niego z umiarem”. Nasi uczniowie uczestniczą w tym konkursie od 11 lat czyli od 2010 roku (w tym roku była to już XI edycja) i często zdobywają bardzo wysokie miejsca.

  czytaj dalej
 • Informacje o świadczeniach przysługujących uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie.

  ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

  1. Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów rentowych.
  Osoba niepełnosprawna, ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy powinna złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Do wniosku o przyznanie renty należy dołączyć:
  • zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza prowadzącego leczenie;
  • ankietę (druk - wywiad zawodowy) wypełnioną przez zakład pracy;
  • dokumenty potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe;
  • zaświadczenie wystawione przez zakład pracy wg wzoru przedstawionego przez ZUS; dopuszcza się możliwość dokumentowania wysokości wynagrodzenia
  legitymacją ubezpieczeniową, zawierającą odpowiednie wpisy, zaświadczeniami wystawionymi przez archiwum.

  Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz decyzji lekarza orzecznika ZUS, bądź komisji lekarskiej, ZUS będzie oceniał czy osoba zainteresowana spełnia warunki do otrzymania renty.

  czytaj dalej
 • Międzyszkolny konkurs kolęd i pastorałek - wyniki konkursu

  Z wielką radością chcemy podzielić się bardzo wysokimi osiągnięciami naszych druhów, którzy 28 stycznia 2021 roku brali udział w XII Międzyszkolnym Konkursie Kolęd, Pastorałek i Pieśni Zimowych „O Gwiazdo Betlejemska” zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie oraz Stowarzyszenie Motylek na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Konarzewie. W tym roku w związku z nadal trwającą sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV-2 konkurs przyjął formułę online. Do konkursu zgłosili się uczestnicy z 12 placówek specjalnych z regionu południowej Wielkopolski w tym nasi druhowie, którzy rywalizowali w dwóch z trzech kategorii.

  czytaj dalej