Przyrzeczenie harcerskie 2020-10-10

Przyrzeczenie harcerskie 2020-10-10

10 października 2020 r. kadra oraz mały skład harcerzy 56 WDH NS „Jagódki” spotkali się na bardzo krótkiej, uroczystej zbiórce w siedzibie zaprzyjaźnionego Bractwa Kurkowego Strzeleckiego w Jarocinie.

Nasza drużyna zyskała 7 harcerek i 4 harcerzy, którzy w tym dniu złożyli uroczyste Przyrzeczenie Harcerskie i stali się prawowitymi członkami ZHP. Podczas tego doniosłego wydarzenia towarzyszyli im najbliżsi. Swoją obecnością uświetnił uroczystość Pan Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Spotkanie rozpoczęła przemowa drużynowej phm. Beaty Hendler dotycząca życia i wartości wyznawanych przez harcerzy. Następnie druhna odczytała rozkaz. Harcerze złożyli uroczyste przyrzeczenie, po których nastąpiły gratulacje oraz przekazanie drobnych upominków wraz z okolicznościowymi dyplomami. Rozpalone świecoognisko miało inną niż zwykle formę z uwagi na sytuację panującą w kraju i na świecie. Całe spotkanie przebiegało w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Sanepidu i Ministerstwa Zdrowia.

Kadra drużyny: Elżbieta Szymankiewicz, Elżbieta Smolak, Beata Figaj-Skałbania, Jolanta Bilska, Agnieszka Zaborowska, Beata Hendler.