Praktyki wspomagane w Restauracji Klubowa w Jarocinie i Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie 20204-04-05

Praktyki wspomagane w Restauracji Klubowa w Jarocinie i Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie 20204-04-05

Na początku kwietnia uczniowie klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w praktykach wspomaganych z zakresu gastronomii. Pierwsza część praktyk odbyła się w Restauracji Klubowa w Jarocinie. Uczniowie zapoznali się tam ze strukturą organizacyjną lokalu gastronomicznego, wyposażeniem oraz stanowiskami pracy, kucharza, kelnera oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny.

Uczestnicy praktyk poznali zasady prawidłowego nakrycia stołu - savoir-vivre, kształcili umiejętności nakrywania stołów do posiłków codziennych i okolicznościowych oraz dekorowania i poprawnego ułożenia zastawy stołowej. Podsumowaniem naszej wspólnej pracy był poczęstunek przygotowany przez obsługę kuchni, za co bardzo dziękujemy właścicielom lokalu. Druga część praktyk odbyła się w szkole – młodzież obejrzała prezentację o zawodzie kucharza i kelnera oraz strukturze pracy lokalu gastronomicznego. W dalszej części warsztatów kształciliśmy zasady prawidłowego nakrywania stołu oraz dokonaliśmy samoocenę naszej wspólnej pracy.