Praktyki wspomagane - stolarstwo 2022-05-12

Praktyki wspomagane - stolarstwo 2022-05-12

21 października 2021 r. uczniowie klas: 3E PP i 3C PP odbyli praktyki wspomagane w warsztacie stolarskim i w pracowni stolarskiej Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Zajęcia z praktykantami poprowadził Pan Ryszard Włoch właściciel Set PPHU - Studio Elementów Toczonych i Usług Stolarskich Jarocin, ul. Szubianki 8.

Młodzież podczas warsztatów w części teoretycznej usłyszała informacje na temat drewna i tworzyw drzewnych, ich powstaniu i zastosowaniu. Część praktyczna zajęć polegała na przygotowaniu przez pana stolarza, czyli pocięciu półwałków drewna na pile taśmowej i wycięciu krążków z tworzyw drzewnych z wykorzystaniem wiertarki stołowej pionowej.

Wykonanie tych czynności było celem uzyskania elementów kwiatów, które po wyszlifowaniu i wygładzeniu papierem ściernym uczniowie skleili w całość klejem termo topliwym. Ten zakres pracy odbył się w szkolnej pracowni stolarskiej na terenie ZSS w Jarocinie.  Podczas podsumowania odbytej przez uczniów praktyki stolarskiej, każdy uczestnik mógł cieszyć się bardzo ładnie wykonanym kwiatem z drewna i tworzyw drzewnych.

Opiekę nad uczniami sprawowała i zajęcia na terenie szkoły prowadziła Beata Hendler nauczycielka praktycznej nauki zawodu - meblarstwo.

Beata Hendler