Obieg wody w przyrodzie - lekcja przyrody

Obieg wody w przyrodzie - lekcja przyrody

Uczniowie kl. 3a L i B PP uczestniczyli w lekcji dotyczącej obiegu wody w przyrodzie. Uczniowie mogli zobaczyć jak powstają rzeki oraz jak wyglądają ich ujścia.

Omówione zostało także zagadnienie braku wody na naszej planecie. Zajęcia były bardzo ciekawe, ponieważ każdy uczeń mógł dokładnie zobaczyć zjawisko obiegu wody dzięki wspaniałej pomocy przekazanej przez POWIAT JAROCIŃSKI w ramach przedsięwzięcia,, Multimedialna pracownia ekologiczna w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie'' dofinansowanej ze środków WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU.