Narodowe Czytanie "Moralność pani Dulskiej"

Narodowe Czytanie "Moralność pani Dulskiej"

Narodowe Czytanie odbyło się w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie 10 i 15 września.

Wzięła w nim udział młodzież klas IV-VIII z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Czytanie fragmentów "Moralności pani Dulskiej" G. Zapolskiej poprzedziła prezentacja multimedialna, dzięki której przybliżona została sylwetka autorki. Uczniowie wysłuchali fragmentów dzieła
oraz obejrzeli fragment spektaklu pod tym samym tytułem Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie.