Komunikat Dyrektora

Komunikat Dyrektora

Informuję, że od 9.11.200 r. do 29.11.2020 r. uczniowie klas IV -VIII szkoły podstawowej oraz młodzież klas I-III szkoły przysposabiającej do pracy nadal pracują w trybie zdalnym.

Do 20.11 br. w trybie zdalnym pracują także uczniowie klas:
- A1
- A3
- I-III a

W trybie nauki stacjonarnej pozostają uczniowie klas:

- A2

- I-III b

Uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, po uzyskaniu zgody rodziców w formie pisemnej biorą udział w zajęciach stacjonarnych. 

W przypadku zmian w organizacji pracy szkoły informacje będą przekazywane na bieżąco.

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych

Grzegorz Maćkowiak