Komunikat Dyrektora

Komunikat Dyrektora

Informuję, że od 9.11.200 r. do 29.11.2020 r. uczniowie klas IV -VIII szkoły podstawowej oraz młodzież klas I-III szkoły przysposabiającej do pracy nadal pracują w trybie zdalnym.

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej pracują w trybie stacjonarnym.

Uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, po uzyskaniu zgody rodziców w formie pisemnej biorą udział w zajęciach stacjonarnych. 

W przypadku zmian w organizacji pracy szkoły informacje będą przekazywane na bieżąco.

                                                                                                                  Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych

                                                                                                                          Grzegorz Maćkowiak