„Dzień spadających liści” - powitanie jesieni - zajęcia warsztatowe dla klas VIII 2020-09-23/29

„Dzień spadających liści” - powitanie jesieni - zajęcia warsztatowe dla klas VIII 2020-09-23/29

W dniach 23-29.09.20. uczniowie klas ósmych uczestniczyli w zajęciach warsztatowych związanych z jesienią. Rozpoczęli je w „Dzień spadających liści.

Zajęcia odbywały się w terenie i sali lekcyjnej. Uczniowie charakteryzowali zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią. Omawiali rolę liści dla życia roślin i innych organizmów żywych.

Rozpoznawali pospolite gatunki roślin rosnących w pobliżu szkoły. Podsumowaniem zajęć było wykonywanie ćwiczeń interaktywnych i zdjęć.