Drzwi Otwarte organizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im Janusza Korczaka w Kaliszu 2024-04-08

Drzwi Otwarte organizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im Janusza Korczaka w Kaliszu 2024-04-08

8 kwietnia 2024 r. uczniowie klas 8a i 8b Szkoły Podstawowej im. Unicef w Jarocinie wzięli udział w Drzwiach Otwartych organizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kaliszu.

Młodzież miała możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły oraz poznania bazy dydaktycznej.
Szkoła branżowa w Kaliszu kształci w zawodach:
• kucharz,
• monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie,
• pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
• pracownik pomocniczy gastronomii.
Opiekunami byli :
Małgorzata Pawłowska, Joanna Szczepaniak, Anna Gruchalska, Adam Ermanowicz.