Bezpieczeństwo, cyberprzemoc i odpowiedzialność prawna nieletnich 2024-02-08

Bezpieczeństwo, cyberprzemoc i odpowiedzialność prawna nieletnich 2024-02-08

Po bardzo cennych informacjach dotyczących bezpieczeństwa podczas ferii, policjanci przeprowadzili pogadankę dotyczącą cyberprzemocy oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Asp.Karina Migalska-Cepa przedstawiła zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich za popełniane czyny karalne i za zachowania niezgodne z prawem. Poinformowała również o zjawisku cyberprzemocy, zagrożeniach płynących z sieci oraz sposobach bezpiecznego korzystania z Internetu.