Akcja Zonkile 2024-04-22

Akcja Zonkile 2024-04-22

18 kwietnia przypada 81. rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Szkolny Klub Europejski „Podróżnik” zorganizował 22 kwietnia warsztaty tematycznie związane z tą rocznicą pod nazwą „AKCJA ŻONKILE”.

Jak co roku uczniowie wycinali i składali żonkila. Starsi uczestnicy z klas 7-8 oraz szkoły PP wzięli udział w warsztatach, podczas których poznawali historię narodu wybranego oraz współczesne zawirowania polityczne i konflikty zbrojne, jakie toczą się na terenie Palestyny. Nie mogło zabraknąć quizów quizziz oraz zadań z eduelo. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę poznając żydowskie symbole religijnei państwowe oraz oglądając prezentacje. Zapoznali się także z najnowszym filmem Muzeum POLIN pt.”Było-nie ma-jest” traktującym o próbie poradzenia sobie ze stratą najbliższej osoby. Na korytarzach szkolnych pojawiły gazetki tematyczne oraz szablony żonkili do pobrania dla każdego chętnego. Na zakończenie każdy uczestnik wykonał kolorowankę z symbolami Tory i Gwiazdy Dawida oraz otrzymał słodycze za aktywny udział w warsztatach i zabieranie głosu podczas dyskusji. W akcji uczestniczyły klasy: 5, 7-8 SPL oraz PP.
Pomysłodawcami przedsięwzięcia byli nauczyciele: Michał Kuropaczewski i Adam Gwizd.
Opracował: Michał Kuropaczewski