Odczytywanie wskazań wagi

Uczniowie w trakcie matematyki korzystali ze sprzętu zakupionego w ramach Programu Laboratoria Przyszłości ćwicząc odczytywanie wagi.