Samorząd uczniowski

Działalność samorządu uczniowskiego

Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:

 • reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły,
 • organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
 • współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej,
 • pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i dyrektorem szkoły,
 • wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są: mgr Teresa Bartkowiak - Bartczak
mgr Liliana Jurga
mgr Iwona Kościelniak
mgr Ewa Michalak

 • Co roku dokonywany jest wybór Rady Samorządu Uczniowskiego. Samorządy Klasowe wyłaniają po dwie osoby z klasy na kandydatów do zarządu. Kampania wyborcza trwa w miesiącu wrześniu.
 • Samorząd Uczniowski jest organizatorem i współorganizatorem imprez i uroczystości szkolnych oraz licznych konkursów.
 • Włącza się również w akcje lokalne i ogólnopolskie: „Góra Grosza”, „Sprzątanie Świata”, święto patrona miasta Jarocina.
 • W swoich akcjach takich jak „ Witaminowy tydzień”, „ Zdrowe drugie śniadanie” promuje zdrowy styl życia.
 • Zarząd SU organizuje charytatywne zbiórki pieniężne na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz na pomoc potrzebującym dzieciom organizowaną przez różne fundacje działające na terenie Polski.
 • Przez cały rok szkolny na tablicy informacyjnej SU redagowane są gazetki tematyczne oraz prezentowane prace plastyczne i konkursowe uczniów.