Wycieczka do Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. 2019-03-28

Wycieczka do Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. 2019-03-28

28 marca 2019 r. uczniowie klas szkoły przysposabiającej do pracy w ramach preorientacji zawodowej uczestniczyli w wycieczcedo Koźmina Wielkopolskiego, gdzie mieli okazję przyjrzeć się organizacji pracy i niepełnosprawnym pracownikom w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

ZAZ prowadzi dwojaką działalność – rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych określaną w przepisach jako obsługowo-rehabilitacyjną  oraz działalność gospodarczą.

W Koźminie jest pięć podstawowych obszarów działalności:

- poligrafia,

- dorabianie kluczy,

- oprawa obrazów,

- usługi krawieckie,

- kooperacja.

Atmosfera panująca w zakładzie, rodzaj pracy oraz warunki stworzone przez kierownika i personel dla osób niepełnosprawnych wywarły na naszych uczniach wielkie wrażenie. Z pewnością niejeden z nich chciałby w przyszłości podjąć pracę w podobnych warunkach, w podobnym zakładzie pracy.