Sprzątanie Świata – AKCJA – SEGREGACJA 2018-09-21

Sprzątanie Świata – AKCJA – SEGREGACJA 2018-09-21

21.09.2018 r. uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami i opiekunami po raz kolejny włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Akcja - Segregacja”.

Głównym celem tegorocznej akcji było wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów w celu ich wykorzystania oraz oszczędność energii i wody w trosce o środowisko naturalne. Tradycyjnie uczniowie sprzątali park przy ul. Szubianki i teren przy budynku szkolnym.

Po zakończeniu akcji uczniowie wzięli udział w szkolnym  konkursie wiedzy ekologicznej. Otrzymali też upominki za aktywny udział w tym przedsięwzięciu.