Spotkanie integracyjne 2019-06-06

Spotkanie integracyjne 2019-06-06

6 czerwca 2019 r. Drużyna Harcerska NS „Jagódki” działająca przy ZSS w Jarocinie miała swoje święto. 30 Harcerzy świętowało zakończenie roku harcerskiego. Spotkanie rozpoczęła zbiórka, po której odbyło się zakwaterowanie w miejscu noclegowym.

Później uczestnicy wydarzenia przygotowali posiłek na ognisko. Przed wyjściem do siedziby Bractwa Kurkowego w Jarocinie odbył się Apel Mundurowy na którym przedstawiono regulamin spotkania. Kolejnym etapem było przejście harcerzy na miejsce ogniska, gdzie drużynowa Beata Hendler odczytała rozkaz.
Na spotkanie przybyli goście, którzy byli świadkami uroczystej  przysięgi harcerskiej. Ośmioro zaprzysiężonych zostało obdarowanych barwami drużyny, krzyżem harcerskim i lilijką. Później drużyna pożegnała zasłużonych harcerzy i druha Arkadiusza Leonharda, wręczono im pamiątkowe albumy ze zdjęciami. Po chwilach wzruszeń nastąpił czas na biesiadowanie. Upieczono kiełbaski na ognisku, częstowano się sałatką i słodkościami. Ognisko zakończył harcerski krąg. Uczestnicy udali się do szkoły. Następnie odbyła się zbiórka, podczas której podsumowano dokonania harcerzy, którzy opuszczają szeregi naszej drużyny ze względu na kończącą się edukację w ZSS. Pózniej dokonano toalety wieczornej
i zakwaterowania na sali gimnastycznej. Cisza nocna zakończyła się pobudką o 6:15. Harcerze zjedli śniadanie i posprzątali miejsce noclegowe. Po zbiórce podsumowującej wycieczkę i spotkanie integracyjne wszyscy udali się na lekcje.