Projekt „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie”

Projekt „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie”

W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie” do placówki zostały zakupione pomoce dydaktyczne.

Sprzęt będzie wykorzystywany podczas różnych zajęć m.in.:  integracji sensorycznej, do zajęć z logopedii, symulacji bazalnej, komunikacji alternatywnej, arteterapii, zajęć terapii ręki i socjoterapii. W ramach tego projektu doposażono także pracownię przyrodniczą i matematyczną.