Komunikat Dyrektora - Funkcjonowanie szkoły od 01.02.2020 r. do 12.02.2021 r.

Komunikat Dyrektora - Funkcjonowanie szkoły od 01.02.2020 r. do 12.02.2021 r.

Komunikat dyrektora
Informuję, że od 01.02.2021 r. uczniowie klas IV -VIII szkoły podstawowej oraz młodzież klas I-III szkoły przysposabiającej do pracy nadal pracują w trybie zdalnym.

Dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawności intelektualną w stopniu lekkim będą zorganizowane konsultacje, o szczegółach poinformują wychowawcy klas.

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej pracują w trybie stacjonarnym.

Uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, po uzyskaniu zgody rodziców w formie pisemnej biorą udział w zajęciach stacjonarnych. 

W przypadku zmian w organizacji pracy szkoły informacje będą przekazywane na bieżąco.

                                                                                                                  Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych

                                                                                                                          Grzegorz Maćkowiak