Drodzy Uczniowie Szanowni Rodzice

Drodzy Uczniowie Szanowni Rodzice

Zapewne słyszeliście informację, iż w związku z wprowadzeniem stanu epidemii przez Premiera Mateusza Morawieckiego, wszystkie szkoły w Polsce będą dalej zamknięte do 10 kwietnia 2020 roku.
Nie oznacza to jednak, że zapominamy o Was, a proces edukacyjny zostaje przerwany.


Prowadzimy naukę na odległość, ponieważ w tym trudnym dla Nas wszystkich czasie chcemy w dalszym ciągu Was uczyć i być w kontakcie z Wami i Waszymi Rodzicami. Będzie to wymagało od Was i od nas wiele dyscypliny i zaangażowania w wykonywaniu zadań, które różnymi drogami będziemy Wam przekazywali. Chcemy kontynuować przekazywanie Wam wiedzy i doskonalić Wasze umiejętności, które przyjdzie nam również ocenić. Wykorzystujemy w komunikowaniu się z Wami stronę szkoły, profil szkoły i profil szkolnej biblioteki, grupy na facebooku, pocztę.

Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględnia aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępność w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Nauka prowadzona na odległość jest realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych lub zalecanych przez nauczyciela, np. opracowanych dla danego ucznia, rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, dostosowują sposoby oraz metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobnie w przypadku dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

Wiem, że cały czas korzystacie z materiałów przesyłanych Wam przez nauczycieli. Proszę Was o dalsze efektywne działania i sumienne wywiązywanie się z codziennych obowiązków.

Wierzę, iż wszyscy razem poradzimy sobie w tej nowej rzeczywistości oraz wkrótce spotkamy się w murach szkoły na lekcjach, a z końcem roku szkolnego będziemy wspólnie cieszyli się z wiedzy, jaką zdobyliście dzięki Waszemu dużemu zaangażowaniu. Wierzę też, że, wręczając Wam świadectwa promocyjne do kolejnej klasy udamy się na spokojny, zasłużony wypoczynek. Pozdrawiam Was serdecznie w imieniu własnym, Pani Wicedyrektor, Nauczycieli i wszystkich Pracowników Szkoły,

Uważajcie na siebie i swoim bliskich, trzymajcie się w zdrowiu i pamiętajcie, że o Was myślimy.