ABC ekonomii

ABC ekonomii

Dla uczniów szkoły specjalnej umiejętność gospodarowania pieniędzmi i wiedza na temat finansów jest bardzo ważna. Dzięki firmie ABC-Czepczyński uczniowie szkoły podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim będą realizować w drugim półroczu roku szkolnego 2018/2019 projekt ABC – Ekomomii.

 W ramach zajęć warsztatowych  dowiedzą się m.in.:

-        czym są pieniądze i skąd się biorą,

-        co to jest cena,

-        po co pracujemy,

-        jaki można mieć zawód

-        kto to jest wolontariusz,

-        co to znaczy, że ktoś ma biedę,

-        co to reklama,

-        co to budżet domowe.

W czasie zajęć nauczyciele oraz uczniowie będą korzystać z materiałów (gotowych scenariuszy, kart pracy, podręczników „ABC Ekonomii czyli pierwsze kroki w świecie finansów” oraz „Świat pieniądza”) przekazanych bezpłatnie szkole przez firmę ABC – Czepczyński.  Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności zdobyte dzięki udziałowi w tym projekcie będą dla uczniów bezcenne w ich dorosłym  życiu. Program realizowany będzie
w klasach I-III pl, VI pl, VIIpl, VIII pl oraz III GL. Prowadzący zajęcia: Agnieszka Kubiak, Katarzyna Krauze-Adamiak.