1) Ogłoszenie o zamówieniu [pdf]
2) SIWZ [tiff]
3) Załącznik nr 1 [doc]
4) Załącznik nr 2.1 [doc]
5) Załącznik nr 2.2 [doc]
6) Załącznik nr 3 [doc]
7) Załącznik nr 4 [doc]
8) Załącznik nr 5 [doc]
9) Załącznik nr 6 [pdf]
10) Projekt architektoniczno-konstrukcyjny [pdf]
11) Projekt instalacji elektrycznej [pdf]
12) Projekt instalacji sanitarnej [pdf]
13) Projekt instalacja monitoringu [pdf]
14) STWiOR [pdf]
15) Przedmiar robót [pdf]
16) Kosztorys ofertowy [pdf]
17) Odpowiedź na zapytanie [jpg]
18) Informacja z otwarcia ofert [jpg]
19) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [jpg]