Olimpiady Specjalne

Klub Olimpiad Specjalnych „OLIMPIJCZYK”

Klub Olimpiad Specjalnych „ Olimpijczyk” przy Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie powołano do życia 29 września 2017 r. Misją Olimpiad Specjalnych jest umożliwienie całorocznego systemu treningów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach, a celem zapewnienie uczestnikom lepszego rozwoju sprawności, wykazywania się odwagą, odczuwania radości, pokazywania swoich talentów i umiejętności, okazywania przyjaźni swoim rodzicom i innym zawodnikom Olimpiad Specjalnych oraz społeczności lokalnej.

Celem działalności Szkolnego Klubu Olimpiad Specjalnych jest:

  • organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, zawodów sportowych, treningów dla naszych uczniów,
  • rozwijanie zasad współzawodnictwa sportowego w ramach Klubów Olimpiad Specjalnych.

W klubie prowadzone są systematyczne zajęcia sportowe w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, tenis stołowy, bocce, bowling, badminton i lekka atletyka.
Klub tworzą uczniowie, rodzice, nauczyciele i sympatycy Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie. Klub Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk” działa w strukturach Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Wielkopolskie – Konin.

Olimpiady Specjalne