Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych

mgr Grzegorz Maćkowiak

Grzegorz Maćkowiak


Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych

mgr Hanna Wagner

Hanna Wagner


Godziny pracy:
8.00 - 15.00 (z wyjątkiem godzin dydaktycznych)