Sala Stymulacji Polisensorycznej
(Sala Doświadczania Świata)

Sala Stymulacji Polisensorycznej (Sala Doświadczania Świata).

Jest to sala zapewniająca możliwość realizacji programu zapewniającego dzieciom niepełnosprawnym łagodzenie stresu, wyciszenie emocji, zabawę, a w konsekwencji ich rozwój. Podstawą rozwoju dziecka niepełnosprawnego jest usprawnianie pracy systemów sensorycznych oraz procesów układu nerwowego. Dlatego bardzo ważny jest stały dopływ do układu nerwowego bodźców pochodzących z różnych źródeł i odbieranych przez różne zmysły.

To właśnie dzięki stymulacji wielozmysłowej mózg otrzymuje informację ze wszystkich zmysłów, dokonuje ich rozpoznania, interpretacji i segregacji oraz integracji z wcześniejszymi doświadczeniami.

Sala doświadczania świata tworzy świat przeżyć, w którym dziecko czuje się dobrze, bezpiecznie ma zapewnioną swobodę wyboru bodźców na czas koncentrowania się na nich. Wyposażenie sali pozwala na odpoczynek połączony z biernym odbiorem bodźców. Podczas zajęć w sali stymulacji polisensorycznej panuje atmosfera relaksu i odprężenia, wytworzona za pomocą odpowiednich dźwięków, muzyki, światła, zapachu oraz innych bodźców. Pomieszczenie dzięki odpowiedniemu wyposażeniu ma nawiązywać do środowiska prenatalnego, stąd przebywanie w nim jest odprężające, ale jednocześnie dostarczające bardzo wielu ważnych dla rozwoju bodźców.

Najważniejszymi celami pracy w tej sali są:

 • oswojenie dziecka z bodźcami w kontrolowanym nasileniu i środowisku,
 • likwidowanie zaburzeń sensorycznych ( nadwrażliwości, niedowrażliwości lub tzw. białego szumu),
 • lepsze rozumienie otoczenia,
 • motywowane do podejmowania aktywności,
 • zwiększanie chęci do nawiązywania kontaktu,
 • poprawianie orientacji w schemacie ciała oraz orientacji w przestrzeni,
 • rozwijanie spostrzegawczości, uwagi i pamięci sensorycznej.

Zajęcia w tej wyjątkowej sali pozwalają szczególnie tym, którzy tego jeszcze nie potrafią, zacząć postrzegać świat i rozbudzać uśpione jeszcze zmysły. Dla dzieci sprawniejszych są motywacją do działania i poznawania, dają uczucie sprawczości, odprężenia i radości.
Zajęcia w sali doświadczania świata łagodzą nadpobudliwość, pomagają również w terapii zaburzeń emocjonalnych i nerwic.

Podstawowym wyposażeniem sali są:

 • kolumna wodna oraz wiązki światłowodów - kolorowe światełka, poruszające się w wodzie bąbelki powietrza dostarczają bardzo pozytywnych wrażeń wzrokowych, szum i drgania wody dostarczają wrażeń słuchowych i dotykowych, zmieniające się kolory zachęcają dziecko do wykonywania prostych ruchów np. obrotu dużą kostka lub naciśnięcia odpowiedniego klawisza na panelu sterowania,
 • tor świetlno - dźwiękowy - dostarcza bogatych doświadczeń wzrokowych, słuchowych, zachęca do ruchu, może być również wykorzystywany przy ćwiczeniach równoważnych, nauce rozróżniania kolorów, dźwięków ich barwy i wysokości,
 • lustro z kolorowymi wężykami i lampką ultrafioletu - dostarcza przede wszystkim bodźców wzrokowych, służy również do poznawana siebie, schematu ciała, poznawania swoich emocji, zachęca do naśladowania ruchów.
 • materac masujący z podgrzewaną poduszką - dostarcza bodźców dotykowych, ale również odpręża, łagodzi napięcia i wycisza.
 • tunel świetlny - oswaja dzieci z przestrzenią, głębią, dostarcza wrażeń wzrokowych o różnym stopniu natężenia, zachęca do ruchu,
 • lampa plazmowa - stymuluje wzrok, może zachęcać do wykonanie gwałtownego ruchu np. klaśnięcie, pukniecie lub do dmuchania albo wydania głośnego dźwięku.
 • materace, pufa rehabilitacyjna - służą głównie relaksacji, dają poczucie przytulności i bezpieczeństwa, zapewniają także przyjmowanie najbardziej optymalnej pozycji ciała, szczególnie dzieciom z porażeniem mózgowym.
 • wieża stereofoniczna oraz projektor obrazów - stwarzają możliwość dostarczania bardzo zróżnicowanych bodźców wzrokowych i słuchowych, pomagają stworzyć odpowiedni nastrój, przesuwające się na ścianie obrazy wywołują ruch posuwisty gałek ocznych, uczą podążania wzrokiem za przedmiotem. Podobne zadanie spełniają projektor kolorów i poruszająca się lustrzana kula, dostarczają głównie wrażeń wzrokowych, wywołują ruch - chęć złapania poruszających się światełek, budzą pozytywne emocje, stymulują błędnik i odbiór wrażeń ruchowych.

W sali znajduje się jeszcze wiele drobnych urządzeń i przedmiotów, których głównym zadaniem jest umożliwienie dzieciom poznawanie i doświadczanie świata poprzez różne zmysły oraz pracę nad aktywacją percepcji.