Sala gimnastyczna

Sala stymulacji bazalnej

Sala stymulacji bazalnej istnieje w naszej szkole od 2017 roku. Zajęcia stymulacji bazalnej odbywają przede wszystkim uczniowie z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem oraz takim rodzajem niepełnosprawności, która w znaczący sposób ogranicza możliwość własnej aktywności.

Zgodnie z konceptem pedagogicznym profesora A. Fröhlich'a stymulacja bazalna ma służyć zrekompensowaniu braku doświadczeń, między innymi w zakresie samodzielnego poruszania się i interakcji z otoczeniem. Celem zajęć jest pobudzenie maksymalnego rozwoju osoby głęboko niepełnosprawnej, poprzez liczne bodźce środowiskowe i doświadczenia wielozmysłowe, które ułatwiają świadomość własnej egzystencji.

Stymulacja bazalna zajmuje się także tworzeniem odpowiedniego, harmonijnego środowiska, które pomaga osobom z niepełnosprawnością lub autyzmem w percepcji samego siebie jako osoby aktywnej, nawet jeśli jest to aktywność minimalna.

Sprzęt – począwszy od mebli, poprzez materace i poduszki bazalna, a skończywszy na oświe-tleniu i masażerach – jest kosztowny i musi posiadać stosowne certyfikaty.

Powstanie sali stymulacji bazalnej nie byłoby możliwe bez wsparcia przyjaciół i sponsorów szkoły:

  • Powiatu Jarocińskiego
  • Pana Konrada Piwońskiego
  • Fundacji Muszkieterów BricoMarche Jarocin
  • Banku Spółdzielczego w Jarocinie