Pawilon

Pawilon

Pawilon znajdujący się obok siedziby Zespołu Szkół Specjalnych to drugi budynek szkoły, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Do użytku został oddany we wrześniu 2018 r. Posiada dwa wejścia, z których jedno jest wyposażone w dogodny podjazd dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz pawilonu znajdują się 4 pomieszczenia klasowe, szatnia, kuchnia wyposażona m.in. w kuchenkę elektryczną, lodówkę, czajnik elektryczny oraz łazienka z toaletą i prysznicem.

Z budynku korzystają uczniowie klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Jedna sala przeznaczona jest na indywidualne zajęcia z uczniami (zajęcia rewalidacyjne, korekcja wad mowy). Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest specyficzne i musi być dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Specjalna szkoła przysposabiająca do pracy przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego dorosłego życia. Należy tak zorganizować proces dydaktyczno-wychowawczy, by uczeń mógł się skutecznie kształcić, działać i zdobywać doświadczenia w różnych dziedzinach życia m.in. w zakresie gospodarstwa domowego i zajęć kulinarnych, rękodzieła artystycznego, prac biurowych i porządkowych. Dodatkowy budynek Zespołu Szkół Specjalnych w doskonały sposób umożliwia naszym uczniom zdobywanie takich doświadczeń.