Zbiórka dla podopiecznych Domu Dziecka Domostwo w Górze grudzień 2020

Zbiórka dla podopiecznych Domu Dziecka Domostwo w Górze grudzień 2020

„Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz..."

Dziękujemy Rodzicom, Nauczycielom, Uczniom, Przyjaciołom Szkoły za dołączenie do zbiórki dla podopiecznych Domu Dziecka Domostwo w Górze. Zbiórka przerosła nasze oczekiwania...

Dziękujemy bardzo za okazanie serca dzieciom i przygotowanie prezentów. Kolejny raz udowodnili Państwo, iż jesteśmy w tych trudnych czasach wspólnotą, która potrafi dzielić się z innymi. Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, w czasie których wspominamy narodziny Pana Jezusa w ubogiej stajence, ponieważ nikt nie okazał pomocy Maryi i Józefowi... Państwo pokazali wartość pomocy najsłabszym - dzieciom - za co serdecznie w imieniu całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół Specjalnych dziękujemy !  

Paczki z  zebranymi, dzięki Państwa ofiarności artykułami higienicznymi, ubraniami, zabawkami w sobotę 19.12.2020 roku zostały przekazane dla podopiecznych Domu Dziecka w Górze.

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka” (Ks. Mieczysław Maliński)