Zakończenie roku szkolnego 2019-06-19

Zakończenie roku szkolnego 2019-06-19

W obecności pani starosty Lidii Czechak oraz pana dyrektora Romualda Gruchalskiego uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych zakończyli rok szkolny i odebrali świadectwa.

Uczniowie Klaudiusz Grocholski i Nikodem Mieloszyk otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Wielu uczniów zostało dodatkowo nagrodzonych za uczestnictwo w różnych kółkach zainteresowań i organizacjach istniejących w naszej szkole. Wiele emocji towarzyszyło tegorocznym absolwentom i ich nauczycielom. Były wiersze, piosenki, podziękowania, życzenia i łzy wzruszenia. Dyrektor pan Grzegorz Maćkowiak podziękował uczniom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za owocną i satysfakcjonującą współpracę oraz życzył wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji.