Udział w zajęciach Akademii Filmowej im. Piotra Łazarkiewicza – film pt. „Szczęście sprzyja odważnym”. 2018-12-13

Udział w zajęciach Akademii Filmowej im. Piotra Łazarkiewicza – film pt. „Szczęście sprzyja odważnym”. 2018-12-13

13 grudnia 2018 roku, klasy: szósta, siódma i ósma szkoły podstawowej, trzecia gimnazjum oraz klasy szkoły przysposabiającej do pracy, kolejny już raz, uczestniczyły w Szkolnej Akademii Filmowej.

Tym razem widzowie obejrzeli film w reżyserii Norberta Lechnera zatytułowany „Szczęście sprzyja odważnym”. Ze względu na poruszane w nim bliskie młodym ludziom tematy, takie jak: szkoła, konflikty rówieśnicze, wielokulturowość czy kwestie odpowiedzialności za najbliższych, film spotkał się z dobrym odbiorem. Zagadnienia, które w szczególny sposób poruszyły uczniów były przedmiotem późniejszych, ciekawych dyskusji.