Śmieciom STOP

Śmieciom STOP

W tym roku przedstawiciele społeczności uczniowskiej kolejny raz włączyli się do konkursu proekologicznego „Śmieciom Stop”. Konkurs ogłoszony został przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie.

Formę pisemną pracy pod hasłem: „Dla Lasu. Dla Ludzi” zaprezentował uczeń klasy VIII Michał Krompos. Znalazł się on w grupie wyróżnionych i nagrodzonych uczniów. Plastyczną formę pracy pod hasłem „ Moje EcoMiasto za 20 lat” przygotowali uczniowie: Nikodem Mieloszyk kl. VI; Eryk Skowroński, Weronika Glapa, Wiktoria Bartkowiak- kl. IV- V. Po powrocie do szkoły, za udział w konkursie, uczniowie otrzymają drobne upominki. Główne cele konkursu to: kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, zachęcenie do ochrony środowiska naturalnego i poszanowania jej zasobów (w szczególności lasów), zachęcanie do selektywnej zbiórki odpadów oraz rozwijanie kreatywności i zdolności uczniów w połączeniu z edukacją ekologiczną. Do konkursu przygotowały uczniów panie Katarzyna Krauze-Adamiak i Regina Gruchalska.