Rajd cielcza

Rajd cielcza

Dnia 25. 05. 2011 r. udział w rajdzie pieszym pod patronatem PTTK Jarocin do Oczyszczalni Ścieków w Cielczy. Był to II rajd- Poznajemy piękno przyrody Ziemi Jarociń-skiej.

Rajd miał na celu zapoznanie młodzieży z nieznanymi im miejscami „dzikiej przyrody” w okolicy miasta oraz poszerzenie ich wiedzy nt. okazów zwierząt żyjących w okolicy. Uczniowie mieli też możliwość poznać bliżej zwroty używane po dziś dzień w gwarze miesz-kańców Wielkopolski (ryczka, tytka, wymborek, mycka) pochodzące niejednokrotnie z języka niemieckiego, co będzie przydatne w nauce tego języka.

Pogoda była bardzo sprzyjająca a i humory również dopisywały. W rajdzie wzięło udział pięcioro uczniów naszej szkoły: Anna Bobek, Agnieszka Szulc, Mateusz Roszak, Mar-cin Guździoł i Natalia Filipczak pod opieką nauczyciela Michała Kuropaczewskiego.