Praktyka wspomagana klas przysposabiających do pracy w ZSP nr 1 w Jarocinie – pracownia gastronomiczna 2018-06-08

Praktyka wspomagana klas przysposabiających do pracy w ZSP nr 1 w Jarocinie – pracownia gastronomiczna 2018-06-08

8 czerwca 2018r. uczniowie klas PP odbyli praktyki wspomagane w pracowniach gastronomicznych mieszczących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie.

Praktykanci zapoznali się z wyposażeniem pracowni, stanowiskami pracy oraz z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Następnie uczniowie uczestniczyli w zajęciach praktycznych pod czujnym okiem trenerów pracy, którzy zapoznali ich z tajnikami sztuki cukierniczej. Tematem praktyk było pieczenie ciasteczek. Pracy było co niemiara, od przygotowania ciasta, wałkowania, wykrawania poprzez dekorowanie do konsumpcji włącznie. Podczas zajęć uczestnicy praktyk musieli sprostać wymaganiom dyscypliny, przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, mieli okazję do praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności poznawczych korzystając z przepisów kulinarnych, operując miarami i ilościami produktów. Młodzież zapoznała się z różnymi czynnościami pracy, dokonując samooceny własnych umiejętności i możliwości. Dzięki odbytej praktyce uczniowie zdobyli nowe doświadczenie, które wzbogaciło ich kompetencje osobiste, społeczne i zawodowe.