Praktyka wspomagana klas przysposabiających do pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie – pracownie gastronomiczne 2019-06-11

Praktyka wspomagana klas przysposabiających do pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie – pracownie gastronomiczne 2019-06-11

11 czerwca 2019r. wszyscy uczniowie klas PP odbyli praktyki wspomagane w pracowniach gastronomicznych mieszczących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie.

Uczestnicy praktyk zapoznali się z wyposażeniem pracowni, stanowiskami pracy oraz z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Następnie uczniowie uczestniczyli w zajęciach praktycznych pod czujnym okiem trenerów pracy, którzy zapoznali ich z tajnikami sztuki kulinarnej. Tematem praktyk było pieczenie pizzerinek. Praca przebiegała etapami od przygotowania ciasta, wałkowania, krojenia składników, smażenia poprzez dekorowanie do konsumpcji włącznie. Podczas zajęć uczestnicy praktyk musieli sprostać wymaganiom dyscypliny, przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, mieli wykorzystania w parktyce zdobytych umiejętności poznawczych korzystając z przepisów kulinarnych, operując miarami i ilościami produktów. Młodzież zapoznała się z różnymi czynnościami pracy, dokonując samooceny własnych umiejętności i możliwości. Dzięki odbytej praktyce uczniowie zdobyli nowe doświadczenie, które wzbogaciło ich kompetencje osobiste, społeczne i zawodowe.