Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę 2017-12-12

Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę 2017-12-12

"Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę" to kolejny program pomocowy I projekt realizowany przez Szkolny Klub UNICEF.

12.12.17 roku Szkolny Klub UNICEF z okazji dnia Praw Człowieka zorganizował apel związany z realizacją nowego projektu „Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę”, którego celem jest: ukazanie wpływu wojny na losy dzieci, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego, zebranie środków finansowych na zapewnienie ciepłych ubrań i kocy dla dzieci z Syrii.

Koordynatorki Klubu zaprezentowały uczniom materiały filmowe nagrane przez polską ekipę UNICEF, która odwiedziła Syrię wiosną tego roku wraz z Ambasadorami Dobrej Woli UNICEF Robertem Korzeniowskim i Arturem Żmijewskim. Zorganizowały również zbiórkę pieniędzy na pomoc dzieciom organizując kiermasz książki. Nauczycielki zebrały 250 zł, które przekazały na potrzeby akcji: „Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę”. Koordynatorki Klubu Szkół UNICEF przeprowadziły podobny apel  01.12.17  w SP nr 4 w Jarocinie oraz planują zapoznać z projektem uczniów z innych jarocińskich szkół.