Międzyszkolne warsztaty humanistyczne 2018-11-29

Międzyszkolne warsztaty humanistyczne 2018-11-29

Listopad to miesiąc, kiedy w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie organizowane są warsztaty humanistyczne dla uczniów ZSS oraz zaproszonych gości. W tym roku szkolnym zaproszenie przyjęli uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie wraz z opiekunem.

Warsztaty odbyły się  29 listopada. Uczestnicy rozwiązywali zadania gramatyczno-ortograficzne, wysłuchiwali opowieści i konstruowali wypowiedzi. Otrzymali spory zasób wiedzy z zakresu historii odzyskania niepodległości przez Polskę oraz historii Powstania Wielkopolskiego w nieco innej formie. Zapoznawali się ze słownictwem z języka niemieckiego, wykresami dotyczącymi polskości ziem wielkopolskich i nazewnictwem najważniejszych budynków i miejsc w Poznaniu.

Na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie.

Organizatorem warsztatów byli nauczyciele: J. Szczepaniak, K. Masłowska, B. Wieczorek, M. Kuropaczewski.