Konserwatorium Patriotyzm na co dzień 2018-04-19

Konserwatorium Patriotyzm na co dzień 2018-04-19

W dniach 19-23.04.2018 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie odbyły się konwersatoria po hasłem „Patriotyzm na co dzień”. Udział w zajęciach wzięli uczniowie klas: VII SP, II i III gimnazjum oraz w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

W trakcie spotkań młodzież definiowała pojęcie „patriotyzmu”. Za pomocą filmów edukacyjnych uczestnicy zostali zapoznani z różnym znaczeniami tego terminu. Ich głównym zadaniem było określenie, czym jest dla nich patriotyzm na co dzień i czym przejawia się w ich życiu. Uczniowie podsumowali spotkanie wykonaniem plansz i zapisków na tablicy. Zajęcia przeprowadziła Katarzyna Masłowska.