Komunikat Dyrektora - Funkcjonowanie szkoły od 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r.

Komunikat Dyrektora - Funkcjonowanie szkoły od 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.10.2020/poz. 1870 Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie informuje, iż od poniedziałku 26.10.2020 r. w nauczaniu stacjonarnym pozostają:
- uczniowie kl. I-III SP z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością,
- uczniowie Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych,
- uczniowie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 
 W tryb nauczania zdalnego (do 08.11.2020 r.) przechodzą:
- uczniowie kl. IV – VIII z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością,
- uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy.