Komunikat Dyrektora - Funkcjonowanie szkoły od 26.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

Komunikat Dyrektora - Funkcjonowanie szkoły od 26.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

Od 26 kwietnia do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas I - III. Dzieci biorące udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców będą miały również możliwość udziału w zajęciach stacjonarnych.

Uczniowie klas IV -VIII szkoły podstawowej oraz klasy I-III szkoły przysposabiającej do pracy pracują nadal w trybie zdalnym. Ich powrót przewidziany był na 4 maja. Niestety sytuacja w naszym województwie jest nadal bardzo trudna. Dlatego podjęta została decyzja o ich powrocie do nauki stacjonarnej od 10 maja 2021 roku.

W przypadku zmian w organizacji pracy szkoły informacje będą przekazywane na bieżąco.
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
Grzegorz Maćkowiak