Komunikat Dyrektora - Funkcjonowanie szkoły od 19.04.2021 r. do 23.04.2021 r. i od 26.04.2021 r.

Komunikat Dyrektora - Funkcjonowanie szkoły od 19.04.2021 r. do 23.04.2021 r. i od 26.04.2021 r.

Informuję, że od 19.04.2021 r. do 23.04.2021 r. wszyscy uczniowie pozostają w systemie nauki zdalnej.

Jeżeli sytuacja związana z epidemią nie ulegnie pogorszeniu, dzieci biorące udział w  zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zajęciach rewalidacyjno wychowawczych wraz z uczniami klas I - III wrócą do nauczania stacjonarnego w dniu 26.04.2021 roku.

Pozostali uczniowie szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy wrócą do nauki stacjonarnej tydzień później tj. 04.05.2021 r.

W przypadku zmian w organizacji pracy szkoły informacje będą przekazywane na bieżąco.
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
Grzegorz Maćkowiak