Kodeks Młodego Patrioty 2018-04-13

Kodeks Młodego Patrioty 2018-04-13

W kwietniu 2018 r. młodzież gimnazjalna Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie realizowali jedno z zadań projektu „Szkoła Młodych Patriotów”. Zadanie polegało na utworzeniu zbioru postaw młodego patrioty i zapisaniu ich w formie Kodeksu Młodego Patrioty.

Przed przystąpieniem do pracy grupowej panie A. Kubiak i K. Krauze-Adamiak przedstawiły uczniom cele i zadania projektu. Przeprowadziły pogadankę na temat patriotyzmu dawniej i dziś.

Pracując w grupach, uczniowie wykonali plakaty z  hasłami postaw patriotycznych, które następnie zostały spisane w formie kodeksu. Opracowany Kodeks Młodego Patrioty gimnazjaliści przekazali wychowawcom klas. Ten ważny dokument, został umieszczony na gazetkach szkolnych w salach lekcyjnych.