Harcerski Start 2018/2019 pod hasłem: „Nie należy dłużej czekać” 2018-09-22

Harcerski Start 2018/2019 pod hasłem: „Nie należy dłużej czekać” 2018-09-22

22 września 2018 r. reprezentanci 56 WDH NS „Jagódki” uczestniczyli w rozpoczęciu Roku Harcerskiego 2018/2019 pod hasłem: „Nie należy dłużej czekać”. Organizatorem harcerskich zmagań była: Komenda Hufca ZHP Jarocin.

Nasi druhowie po przybyciu na polanę przed Pałacem Radolińskich w Jarocinie realizowali wszystkie punkty programu, takie jak: zajęcia w grupach, do których należały następujące zadania:

  • sprzątanie świata,
  • harcerskie tańce,
  • warsztaty koralikowe.

Po wykonaniu wszystkich zadań druhowie zjedli obiad i udali się na rynek, gdzie wzięli udział w uroczystym apelu. Następnie  przeszli do JOK –u, aby wysłuchać koncertu Yamahy, oraz spożyli słodki poczęstunek. Kolejno udali się do Kościoła Św. Jerzego, gdzie wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej.

Na zakończenie wszyscy harcerze przeszli na rynek, gdzie został utworzony Harcerski Krąg, po którego zakończeniu wszyscy drużynowi otrzymali „pakiet startowy”, a było w nim: 5 bluzek hufcowych koloru czerwonego dla wędrowników. Nad harcerzami opiekę sprawowały: dh Elżbieta Szymankiewicz, dh Beata Figaj-Skałbania, dh Elżbieta Smolak i drużynowa phm Beata Hendler.