Dzień hiszpański 2018-10-25

Dzień hiszpański 2018-10-25

Dzień 26 października 2018 roku ogłoszono „Dniem Hiszpańskim” w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie. Apel miał charakter zaprezentowania walorów turystyczno-kulinarno-kulturalnych tego położonego na Półwyspie Iberyjskim kraju. Nie za-brakło zatem występów artystycznych i piosenek, wykonanych przez uczniów klasy I-III a także gimnazjalistów. Występy m.in. Stanisława były przeplatane ciekawostkami historyczno-geograficznymi i zwyczajami hiszpańskimi oraz cechami charakteru Hiszpanów.

Prowadzący przedstawili także najbardziej znane postaci ze świata kultury, polityki i sportu. Dużym zainteresowa-niem ze strony zgromadzonej licznie społeczności szkolnej spot-kały się tańce flamenco oraz wykonanie piosenki „Veo, Veo. Pod koniec apelu wręczono dyplomy za prace plastyczne przygotowane pod nadzorem nauczycieli: M. Przybylskiej-Ratajczak, A. Miękus, N. Sikorskiej, D. Gancarz-Nyczke. Dwoje naszych uczniów, Karolina Przestacka i Dawid Ostojski otrzymało nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu i Starostwo Powiatowe w Ostrowie, które odebrał nauczyciel M. Kuropaczewski na uroczystej gali z okazji Święta Niepodległości i podsumowania konkursu plastycznego „Niepodległa” w ZSS im. J. Korczaka w Ostrowie Wlkp. Cenne nagrody za rozwiązanie testu wiedzy o Hiszpanii otrzymali z rąk Pani Dyrektor H. Wagner: Natalia Guszczak, Jakub Szymański, Piotr Graliński, Dawid Adamczewski, Anna Pilarczyk (I miejsce). Na zakończenie zebrani uczniowie wraz z nauczycielami mieli okazję skosztować pysznej kuchni rodem z Hiszpanii (m.in. ciasteczka Magdalenas, Gazpacho), które zos-tały przygotowane przez koleżanki Magdalenę Przybylską i Katarzynę Masłowską. Nad całością imprezy i koordynacją programu czuwały: Hanna Wagner i Teresa Bartkowiak-Bartczak. Prezentacje multimedialne i dobór piosenki hiszpańskiej zapewnił M. Kuropaczewski a nad sprzętem czuwał niezawodny kol. Arkadiusz Leonhard.

Opracował: Michał Kuropaczewski