Dzień Bezpiecznego Internetu i III edycja Programu Uczymy Dzieci Programować

Dzień Bezpiecznego Internetu i III edycja Programu Uczymy Dzieci Programować

Uczniowie oddziałów B3 i B4, wraz z wychowawcami, w lutym dołączyli do III edycji Ogólnopolskiego Programu Uczymy Dzieci Programować. Przez najbliższe tygodnie realizować będziemy zadania przygotowane przez Organizatorów Programu, rozwijając przy tym m.in. umiejętność planowania, logicznego myślenia, formułowania swobodnych wypowiedzi, współpracy w sytuacjach zadaniowych oraz własną kreatywność. Uczestnicząc w Programie, realizować będziemy treści podstawy programowej, wykorzystując nowe metody aktywizujące naszych uczniów.

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, 5 lutego, uczniowie utrwalili i poszerzyli swoją dotychczasową wiedzę na temat Internetu i wybranych urządzeń mobilnych. Poznali zalety korzystania z sieci i zagrożenia, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania. Dowiedzieli się, jak bezpiecznie korzystać z zasobów sieci oraz odkodowali obrazek przedstawiający tablet, realizując w ten sposób pierwsze zadanie „W Internecie może być bezpiecznie”. Czekając na kolejne, wychowawcy przygotowali zajęcia walentynkowego kodowania, podczas których uczniowie poznali Ozobota i zaprogramowali jego drogę używając trzech kodów, odkodowali obrazek przedstawiający serce oraz, korzystając ze strzałek kierunkowych, wspólnie utworzyli kod, stanowiący instrukcję pokonania drogi do przyjaciela.