Dobrze Cię widzieć 2019-04-01

Dobrze Cię widzieć 2019-04-01

01.04.2018 roku w naszej szkole została przeprowadzona akcja przypominająca uczniom zasady prawidłowego zachowania się na jezdni w ramach projektu ,, Dobrze Cie widzieć’’. Jest to ogólnopolska kampania społeczna, która jest realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga”. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.

Organizatorem jest Fundacja Narodowego Dnia Życia. W ramach projektu wszyscy uczniowie polskich szkół podstawowych, w tym i nasi, otrzymali od organizatorów kamizelki odblaskowe. Zostanie przeprowadzona również kampania medialna uwrażliwiająca rodziców na problem odpowiedniego korzystania z dróg przez dzieci a nauczyciele otrzymają scenariusze lekcji.