Deutsch-Wagen-Tour

Deutsch-Wagen-Tour

W dniu 06 czerwca zawitał do naszej szkoły Deutsch-Wagen-Tour. Jest to ogólnopolska akcja przewidziana na lata 2009-2011, której celem jest promowanie nauki języka niemieckiego a więc języka naszych najbliższych sąsiadów w polskich szkołach zarówno podstawowych, gimnazjach jak i ponadgimnazjalnych.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec i został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej pani Katarzyny Hall. Polega on na tym, że cztery opisane i wyposażone w pomoce dydaktyczne samochody jeżdżą do szkół na terenie całej Polski a lektorzy języka niemieckiego przeprowadzają zajęcia z dziećmi i młodzieżą w nieco innej formie niż typowa lekcja 45-ciominutowa. Dzięki zaproszeniu wystosowanemu w styczniu br. projekt zawitał także do naszej szkoły. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV-VI ze szkoły podstawowej i z klasy I gimnazjum.

Zajęcia spotkały się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem przez naszych uczniów, którzy już teraz dopytują się kiedy będą mogli ponownie wziąć udział w podobnym projekcie. Opiekunami uczestników byli nauczyciele: Michał Kuropaczewski i Aurelia Kaczmarek.