Ćiświnianie w szkole

Ćiświnianie w szkole

Dnia 27 maja 2011r. w naszej szkole odbyło się spotkanie całej społeczności szkolnej z twórcami ludowymi Ziemi Jarocińskiej - zespołem śpiewaczym oraz tanecznym „Ciświczenie”.

W tracie występu zapoznaliśmy się z historią zespołu. Wysłuchaliśmy dużo pieśni ludowych i zobaczyliśmy taniec „Polkę Jarocinkę” wykonaną przez najmłodszych członków zespołu.

Uczniowie i wychowawczynie klas PP miały możliwość uczestniczyć w pokazie wykonywania frywolitek.

Spotkanie odbyło się w ramach warsztatów artystycznych dla młodzieży – „Ja też Potrafię”.