Cała Polska czyta dzieciom

Cała Polska czyta dzieciom

Od wielu lat, przyłączając się do ogólnopolskiej akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”, organizowane są dla uczniów ZSS w Jarocinie cykliczne zajęcia, mające na celu rozbudzanie zainteresowania światem książek, przyzwyczajanie do systematycznego kontaktu z literaturą piękną, poprawę koncentracji, pamięci, wzrost zainteresowań czytelniczych.

W tym roku akcja rozpoczęła się w kwietniu, kiedy naszą szkołę odwiedził Franklin, sympatyczny zielony żółwik, bohater licznych przygód. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i głębokim mieli okazję poznać codzienne kłopoty, wielkie zmartwienia i jeszcze większe radości tego małego bohatera, który uczy, jak rozwiązywać problemy.

Uczniowie klas gimnazjalnych (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) uczestniczyli z kolei w zajęciach, podczas których wykorzystane zostały fragmenty książki G. Kasdepki pt.: „Co to znaczy?”. Dzięki temu młodzież poznała i zrozumiała liczne powiedzenia utrwalone w naszym języku, tzw. związki frazeologiczne, czyli połączenia kilku wyrazów mające często znaczenie przenośne. Pod koniec spotkania uczniowie uzupełniali poznane porzekadła, maksymy brakującymi wyrazami. Nagrody w postaci książek otrzymali ci, którzy rozwiązali problem szybko i poprawnie.

Dla uczniów szkoły podstawowej (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) przeprowadzone zostały zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Dzieci nie tylko słuchały fragmentów książki H. Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”, ale także uczestniczyły w zabawach edukacyjnych, podczas których utrwalały widomości i książce i bibliotece.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Spotkania wszechstronnie aktywizowały uczniów.