Autorska metoda terapii rotacyzmówi pararotacyzmów” pana Jacka Asperskiego 2018-09-29

Autorska metoda terapii rotacyzmówi pararotacyzmów” pana Jacka Asperskiego 2018-09-29

„ZESPÓŁ SAMOKSZTAŁCENIOWY LOGOPEDÓW” przy Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie, zorganizował szkolenie warsztatowe „Autorska metoda terapii rotacyzmówi pararotacyzmów” pana Jacka Asperskiego. Szkolenie odbyło się 29 września 2018 roku w siedzibie szkoły. Uczestniczyły w nim członkinie zespołu logopedów oraz koleżankiz innych placówek z terenu Miasta i Gminy Jarocin.

 

Program szkolenia obejmował:

 1. Głoska „r” w systemie fonologicznym języka polskiego – charakterystyka i opis artykulacji.
 2. Głoska „r” w ontogenezie.
 3. Przyczyny substytucji i deformacji fonemu.
 4. Symptomatologia rotacyzmów.
 5. Przegląd dostępnych w literaturze polskiej metod uzyskiwania głoski – ich analiza
  i ocena.
 6. Algorytm czynności w prezentowanej metodzie:
 • etap przygotowawczy
 • próba wywołania fonemu (ćwiczenia praktyczne)
 • stabilizacja nowych stereotypów kinestetyczno-ruchowych w logotomach, pozycjach  wokalicznych, konsonantycznych, krótszych i dłuższych tekstach
 • fakultatywnie – próba uzyskania głoski u dziecka/osoby dorosłej z wadą
 • prezentacja filmów z działalności praktycznej w gabinecie (dzieci, młodzież, osoby dorosłe).
 1. Podsumowanie: zapytania i dyskusja.

Dziękujemy: Panu Jackowi Asperskiemu za zaprezentowanie przez Pana swojej autorskiej metody oraz za przekazanie wiedzy merytorycznej dotyczącej wyżej wymienionych zagadnień, Dyrekcji szkoły za umożliwienie przeprowadzenia szkolenia w budynku szkoły wraz z zapleczem technicznym, koleżankom logopedkom za przybycie do naszej placówki, wymianę doświadczeń oraz mile spędzony czas.