Autochodzik

Autochodzik

Dnia 19 maja 2011r. w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie odbyły się całodniowe zajęcia dla uczniów klas I – III SP L; I – III SP U; IV – VI SP U w ramach programu "Bezpieczny pieszy", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Wszyscy uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w zabawach w „Miasteczku drogowym”, które szkoła uzyskała z EFS. Szczególną atrakcją dla młodszych uczniów jak zwykle okazał się zestaw edukacyjny „Autochodzik”. Były sygnalizacje świetlne, przejście dla pieszych, a także pojazdy jadące jezdnią. Różne sytuacje na drodze wzbogacały wiedzę oraz umiejętności uczniów z zakresu wychowania komunikacyjnego. Uczniowie poprzez zabawę uczyli się bezpiecznie postępować, będąc uczestnikami ruchu drogowego.  Akcję przygotowały Beata Hendler i Anna Benedyczak.